marți, 4 martie 2008

Arhiva 2001

PROIECTE DERULATE ÎN 2001

- România la cumpăna dintre milenii”, expoziţie fotodocumentară organizată în colaborare cu Primăria Sectorului 2 şi Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, Bucureşti (1 decembrie 2000, Primăria sectorului 2, Bucureşti / ianuarie 2001, Aşezământul Social Bologna/Italia)
- Consultanţă şi asistenţă tehnică acordată AHSR pentru proiecte sociale
- Consultanţă şi asistenţă tehnică acordate Tipografiei Contrast pentru management de proiect
- “Târg de ofertă culturală”, proiect – studiu pentru cursurile Programului Phare ”Dimensiunea Culturală a democraţiei” Proiectul RO 9709-01 ”Consolidarea instituţională a Ministerului Culturii şi Cultelor”
- “Harp Art – clasele de pedagogie patrimonială”, proiect – studiu pentru cursurile Programului Phare ”Dimensiunea Culturală a democraţiei” Proiectul RO 9709-01 ”Consolidarea instituţională a Ministerului Culturii şi Cultelor din România”
- “Centrul de recuperare şi integrare socială şI profesională a persoanelor cu handicap”, AHSR.

************************************************
CE VA PROPUNE AIM

* oferă consultanţă în management şi marketing
* oferă consultanţă şi asistenţă tehnică în management de proiect
* reţele de management şi marketing
* organizează cursuri, seminarii, simpozioane, colocvii, expoziţii, târguri
* oferă consulanţă pentru dezvoltarea parteneriatelor

* consultancy in management and marketing
* consultancy and technical assistance in project management
* management and marketing networks
* courses, seminars, symposiums, coloques, exhibitons, fairs
* consultancy forpartnerships

* consultance en management et marketing
* consultance et assistence technique en management de project
* reseaux de management et marketing
* courses, seminaires, symposionse, coloques, expositions, foires
* consultance pour le development du partenariats


RO
Tel/Fax: 0040.21.725.19.96
Tel/Fax: 0040.21.232.18.27
E-mail: infomanager_ro@yahoo.com

Persoane de contact:
Ionela NICULAE FLOOD
Mobil: 0040 720 37 51 96
E-mail: ionela@talktalk.net
Ileana PLOSCARU PANAIT
Mobil: 091 / 793.554

UK
Tel: 0044 2077368668

Mobil: 0044 75 15 25 35 84

Sediul Social:
Str. Constantin Titel Petrescu, Nr. 7, Bl.C20, Et.VIII, Ap.51, Sector 6, Bucureşti
Sediul Operativ:
Str. Aviaţiei, Nr. 10, Sector 6, Bucureşti

Niciun comentariu: